Хартија > Фотокопирна

Fabriano Copy 3

Фотокопирна хартија А4, 80 гр.  

Квалитетна повеќенаменска фотокопирна хартија за секојдневно канцелариско работење. Светла, бела и мазна хартија која дава одличен резултат во црно-бело и во боја ласерски и инк печатари. 

Цена: 195 Денари