Хартија > Фотокопирна

Fabriano Copy 1

Фотокопирна хартија класа „1“, формат А4, 80 гр, 500 листа.

Високо квалитетна фотокопирна хартија за канцелариско работење со одличен квалитет кој ги задоволува високите стандаради со постојаност, влага, белина.

Цена: 245 Денари