Хартија > Фотокопирна

Multi Copy

Фотокопирна хартија класа „A“, формат А4, 80 гр, 500 листа.

Високо квалитетна фотокопирна хартија за канцелариско работење со одличен квалитет кој ги задоволува високите стандаради со постојаност, влага, белина.

Цена: 245 Денари