Хартија > Коверти

Американ со десен прозор

Коверт Американ со Десен прозор, димензија 230 х  110, самолепливи со силиконска слип лента.

Цена: 2 Денари