Хартија > Коверти

Голем Ц4 Бел / Натрон

Коверт Ц4 Бел / Натрон, димензија 324 х  229, самолепливи со силиконска слип лента.

Цена: 7 Денари