Маркетинг материјали > Коверти

Коверти Печатени во повеке бои

Печатење на сите врсти коверти несамолепливи, машински, самолепливи со силиконска лента, Американ без прозор, Американ со Лев или Десен прозор, мал Б6, среден Б5, голем Б5 голем Ц4 бели, розеви, натрон, во повеке бои...

Цена по примерок 1,00 денари од парче минимална количина 500.

 

Цена: 1 Денари