Маркетинг материјали > Коверти

Коверти Печатени во една боја

Печатење на сите врсти коверти несамолепливи, машински, самолепливи со силиконска лента, Американ без прозор, Американ со Лев или Десен прозор, мал Б6, среден Б5, голем Б5 голем Ц4 бели, розеви, натрон, во една боја...

Цена по примерок 0,50 денари од парче минимална количина 500.

 

Цена: 1 Денари