Здраствен картон Општ, за Деца, за Жени

Здраствен картон Општ, за Деца, за Жени, изработен од 250гр. картон бел или жолт, споен со платно.

Цена: 20 Денари