Стоматолошки картон Општ

Стоматолошки картон Општ изработен од 250гр. картон бел или жолт.

Можна изработка по Даден примерок со лого на Ординацијата.

Цена: 0 Денари