Рецепт Бел Сечен

Рецепт Бел, празен лист,  сечени во димензија 99х210, 1500 листови.

Цена: 195 Денари