образец за Менувачница МТ1

Образец за менувачница, МТ1, НЦР 100 листа 1/24 (99х210) формат.

Можност за допечатување со Ваши податоци.

Цена: 50 Денари