образец за Менувачница хартија

Образец за менувачница, МТ1, хартија   1500 листа 1/24 (99х210) формат.

Можност за допечатување со Ваши податоци.

Цена: 195 Денари