Книга за Домашни, Странски гости

Книга за Домашни и Странски гости, 100 листа хартија 70 гр, А4 формат, шиена, со јемственик за заверка со печат за број на страни,  ТК корица од сива лепенка обложена со платно црвено или плаво.

Цена: 350 Денари