Картонче за Домашни, Странски гости

Картонче за Домашни и Странски гости, 250 гр. картон бел.

Цена: 3 Денари