Адинг ролни

Адинг ролни за калкулатори, Дигитрони, изработени од механографска хартија димензија 57 мм, 69 или 77 мм. 

Цена: 20 Денари